fredag 7. mars 2014

Kritkerlagets oversetterpris og Kulturdepartementets oversetterpris utdelt!

I går ble både Kritikerprisen for beste oversettelse 2013 og Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur utgitt i 2013, deriblant oversetterprisen, delt ut.

Kritikerprisen for beste oversettelse 2013 gikk til Turid Farbregd, for oversettelsen fra finsk av Katja Kettus Jordmora. I pristalen sa jurymedlem Audun Lindholm bl.a.:

Turid Farbregd (foto: Kritikerlaget)
"Første setning i romanen lyder: «Dagbøker og notater i denne fortellingen er skrevet ned den gangen dette hendte.» Setningen skal vise seg å antyde en poetikk for romanen, en poetikk Farbregds oversettelse til fulle ivaretar: Leseren møter i Jordmora et konkret, situasjonsnært språk, og selv om enkelttekstene som til sammen utgjør romanen kan være skrevet i preteritum, opplever man hele tiden at man befinner seg i fortellingens presens. Vi kommer tett på et umake par som gjennomlever dramatiske begivenheter i Lappland mellom sommeren 1944 og mai 1945. Teksten er viltvoksende, hektisk, uoversiktlig og ofte tilsynelatende spontant formulert – egenskaper som kan være vanskelig å ta vare på i en oversettelse. I Jordmora er det ingenting avklart over personenes blikk på verden og sin egen situasjon. Teksten består av et konglomerat av fortellerstemmer, der navnene på militære operasjonsenheter og brokker av lokale bondereligiøse forestillinger fyker innforstått forbi, og både finner, nordmenn, samer, russere og tyskere bidrar med ord og uttrykk.

Romanhandlingen utspiller seg mot en komplisert bakgrunn av brutte avtaler og hemningsløs brutalitet krigsmaktene imellom; detaljer om etterretning og militærenheter finnes det rikelig av, for de mange som er opptatt av krigshistorie. Likevel er det beskrivelsene av jordmoras erfaring av verden som gjør størst inntrykk: I krysspresset mellom kommunisme og nazisme, viljen til liv og blinde henrettelser, oppstår øyeblikk av mening og skjør samhørighet. Fra sin marginale posisjon i det fattige lokalsamfunnet ser hun de sosiale strukturene gi etter, og ikke minst at det oppstår seksuelle intriger i kjølvannet av soldatenes inntog, noe en jordmor er den første til å ane og oversettelsen har funnet et utall betegnelser for.

Jan Kjærstad skriver i sin artikkel at han etter lesningen av en god oversettelse kan sitte igjen «med femti ‘glemte’ ord på blokken din, ord du legger inn i ditt passive vokabular og en vakker dag bruker selv». Dette gjelder også Turid Farbregds oversettelse. Vel og merke dreier det seg ikke om alderstegne latinske eller danske gloser, men ord man forbinder med en praktisk omgang med verden, mange års observasjoner av et bestemt landskap eller langvarig erfaring med kreftene som river i menneskene. Jordmora inneholder en sjelden rikdom av verb, adjektiver og substantiver, som om krigen åpner sansene og skaper en egenartet logikk, til fulle gjenskapt i en spillevende oversettelse."

Kulturdepartementets oversetterpris gikk til Eva Jensen for oversettelsen fra amerikansk engelsk av Carl Sandburg: Små heimar. I juryens begrunnelse heter det:

Eva Jensen (foto: Samlaget)
"Poeten og barnet har mykje til felles i sitt blikk på verda. Det blir tydeleg i dei poetiske tekstane av den amerikanske modernisten Carl Sandburg, samla, omsette og gjendikta av Eva Jensen i antologien Små heimar. Tekstane er kraftfulle, enkle og konkrete. Dei utforskar, beskriv og namngir dei tinga og fenomena som det er verdt å merke seg i verda: naturfenomen som himmel, måne og stjerner, eller handfaste ting som steinar, dører og bruer: «Brua seier: Kom over, prøv meg, finn ut kor god eg er». Tekstane vender seg til eit tydeleg du og utfordrar lesaren til å sjå, sanse og lytte til kva det vi har rundt oss, har å seie. «Den store steinen i elva seier: Sjå på meg, lær korleis ein står støtt». Eva Jensen formidlar krafta i Sandburg sine tekstar med øyre for musikken og dei poetiske nyansane i eit presist kvardagsspråk."

Oversetterbloggen gratulerer!

Ingen kommentarer: