fredag 25. oktober 2013

Istedenfor kryssord og Wordfeud

Av oversetter Birger Huse

Under Oversatte dager på Litteraturhuset i Oslo våren 2013 hadde jeg gleden av å delta i en programpost som het Duett. To oversettere hadde fått i oppdrag å oversette en sangtekst av Charles Aznavour, og så skulle publikum få anskueliggjort at ting kan løses på flere måter som kan være vidt forskjellige. Dette viste seg å være en fornøyelig, men tidkrevende øvelse, godt egnet for oss pensjonister som vil ta ut restarbeidsevnen på en hyggelig måte. Det er utrolig hvilket antall kombinasjonsmuligheter selv den enkleste verslinje kan by på, og det er meg en stadig kilde til forundring hvilke krumspring og omveier man etter hvert synes det er akseptabelt å ty til for å få med en banal mening over i norsk, når man samtidig vil forsøke å opprettholde rytmen og stilen fra den franske teksten og sikre et minimum av sangbarhet.
            Under arbeidets gang dukket det opp en del spørsmål det kunne være interessant å høre andres mening om, og jeg lurer på om Oversetterbloggen kunne være et forum for en drøfting av noen av de valgene jeg måtte foreta, selv om nedenstående, ifølge sakens natur, vel først og fremst kan ha interesse for lesere som er franskkyndige. Jeg legger hodet på blokken og gjengir sangen på fransk og norsk slik at spesielt interesserte lesere kan sammenlikne og eventuelt prøve seg på alternative løsninger. Til slutt noen forklaringer, samt kritikk av de svakeste punktene i oversettelsen.


HIER ENCORE

Hier encore
J'avais vingt ans
Je caressais le temps
Et jouais de la vie
Comme on joue de l'amour
Et je vivais la nuit
Sans compter sur mes jours
Qui fuyaient dans le temps

J'ai fait tant de projets
Qui sont restés en l'air
J'ai fondé tant d'espoirs
Qui se sont envolés
Que je reste perdu
Ne sachant où aller
Les yeux cherchant le ciel
Mais le cœur mis en terre

Hier encore
J'avais vingt ans
Je gaspillais le temps
En croyant l'arrêter
Et pour le retenir
Même le devancer
Je n'ai fait que courir
Et me suis essoufflé

Ignorant le passé
Conjuguant au futur
Je précédais de moi
Toute conversation
Et donnais mon avis
Que je voulais le bon
Pour critiquer le monde
Avec désinvolture

Hier encore
J'avais vingt ans
Mais j'ai perdu mon temps
A faire des folies
Qui ne me laissent au fond
Rien de vraiment précis
Que quelques rides au front
Et la peur de l'ennui

Car mes amours sont mortes
Avant que d'exister
Mes amis sont partis
Et ne reviendront pas
Par ma faute j'ai fait
Le vide autour de moi
Et j'ai gâché ma vie
Et mes jeunes années

Du meilleur et du pire
En jetant le meilleur
J'ai figé mes sourires
Et j'ai glacé mes pleurs
Où sont-ils à présent
A présent mes vingt ans?

SOM I GÅR

Som i går,
at jeg var tyve år!
Jeg nøt min ungdoms vår
og lekte med mitt liv
som elskovs tidsfordriv
og levde kun ved natt
mens mine dager rant             
ut i sand og forsvant.

Jeg myldret luftslott i det blå
og håpet allting ville gå
men planene fløy bort
og håpets bue brast
jeg kjørte meg bom fast
og sto der som forgjort.
Jeg hadde stilt for høyt
og måtte ta min støyt.

Som i går,
at jeg var tyve år!
Jeg kastet bort min tid,
på å holde den igjen
og komme først til mål,
men først i mål var den.
Jeg kjaste som en trell,
gikk på en kjempesmell.

Med slunken kunnskapssekk
og erfaring nærmest null
jeg konjugerte kjekk
hvert verb i fremtids form.
”Jeg for min del”, sa jeg kry,
og refset suffisant
all verden, som tok feil.
Det var jeg som hadde peil!

Som i går,
at jeg var tyve år!
Jeg sløste tiden bort
på tåpelige ting
som ikke hjalp meg stort,
men bare førte til
bekymringsrynket grin
og frykt for kullsvart spleen.

Min kjærlighet var død,
før den fikk springe ut.
Forsvunnet er hver venn,
de kommer ikke igjen.
Det er min egen skyld              
at ensomheten rår.
Jeg skuslet bort mitt liv
og mine unge år.

På godt, nei mest vondt i grunn
tok jeg livet som det falt,
med størknet smil om munn
og frosne tårers salt.
Hvor er de blitt av nå?
Hvor nå, de tyve år?

1. vers: De to første linjene voldte store vanskeligheter. Det hjalp da jeg husket på at forfatteren ikke egentlig mener at han var tyve år i går! Det han mener, er at det føles som om det var ganske nylig at han var tyve år. Etter at jeg til familiens irritasjon hadde latt Aznavour synge disse linjene 10-20 ganger, slo en tilnærmet løsning med ”som om” og ”at” ned i meg med stor kraft, og så gjensto det bare å forkorte ”som om” til ”som” for å få linjen like kort som ”Hier encore”.

2. vers: Kan ”myldre” som transitivt verb oppfattes som en anakronisme eller innføring av brainstorming-teknikk på et uvedkommende område? Jeg kom til at jeg i så fall ikke ville akseptere innvendingen, fordi jeg syntes ”å myldre luftslott” var langt bedre (mer malende) enn Aznavours nøkterne ”j’ai fait tant de projets”, og jeg mente å ha fått med ”tant” = massevis ved hjelp av ordet ”myldre”.

3. vers: Kjempesmell i siste linje er nok sterkt påvirket av tidspunktet for gjendiktningen, midt under verdensmesterskapet, der enkelte gikk på en smell. Men jeg avstod fra hugskotet Golbergsmell, det får være måte med alt!

Ellers synes jeg det er dekning for å oppfatte dette som løpekonkurranse med Tiden, som jeg-personen forsøker å holde igjen og endog slenge seg foran. Men oversetteren er ikke særlig hensynsfull mot den trellen, hvem sier at treller kjaser mer enn andre? Kanskje han bare strevde?

4. vers: Her blir det vanskelig. ”Ignorant le passé” betyr neppe bare at hovedpersonen manglet rent historiske kunnskaper, men også perspektiv og erfaring. Jeg syntes det var forsvarlig med eksport til fransk av vår norske ”kunnskapssekk”, men i 2. linje, der jeg lenge var kry av ”erfaringshemsko”, syntes jeg etter hvert at denne nydannelsen, også lest ”erfarings hemsko”, krevde for stor leserinnsats, og jeg puttet med tungt hjerte inn det litt matte ”erfaring nærmest null”. Når jeg beholdt den franske vendingen ”bøye verbene i futurum” som bilde på utopisme, var det fordi jeg mente det kunne bli et fint tilskudd i norsk.

Setningen ”Je précédais de moi toute conversation” voldte mye besvær, i flere dager lød den ”Jeg ble aldri ved min lest”, men det viste seg at Aznavour bare hadde glemt anførselstegn på ”moi”! Jeg-personen innledet altså enhver samtale med ordet ”jeg” (Moi, je pense etc.).

I femte linje hadde jeg lenge: ”Jeg for min del”, sa jeg frekk. Her hadde nok innholdet latt seg bestemme av rimhensyn, han burde vel ha sagt ”freidig” eller ”overlegent”? Et eksempel på at det formelle lett tar innersvingen på det innholdmessige i denne typen gjendiktning! Men jeg erstattet til slutt ”kjekk” med ”kry” og håper å slippe unna med det, fordi rimene uansett kommer med varierende tetthet!

6. vers: Her hadde oversetteren først oppfattet ”amours” som kjærester e.l. (pendant til ”amis” i neste linje), og for å unngå at forfatteren sa noe så absurd som at disse damene døde før de eksisterte, hadde han diktet en åpenbar uklarhet med mystifiserende prikker for å dekke forfatteren: For de jeg elsket døde, de nådde aldri hen. ”Hen” til hva? må jeg spørre.

Jeg tør ikke tenke på hva som kunne hendt hvis jeg ikke hadde funnet denne siste feilen før publisering! Tilbakekalling? Diplomatiske forviklinger? Men det er hyggelig å konstatere at man tar oversettelser på alvor!

Ingen kommentarer: