mandag 25. november 2013

Oversatt aften: Lydia Davis -- oversetter og forfatter

«Oversatt aften» er Norsk Oversetterforenings månedlige soaré for opplesninger, der oversettere selv presenterer og leser fra aktuelle bøker de har gitt norsk tekst til. Arrangementet er gratis og åpent for alle!

Neste gang er tirsdag 26.11., og denne gangen er temaet Lydia Davis -- oversetter og forfatter.

 
Eldorado bokhandel (Torggata 9A, Oslo), tirsdag 26.11. kl. 18.00.

Med Marius Wulfsberg og Johanne Fronth-Nygren

Det er ikke uvanlig at forfattere til tider virker som oversettere. Av og til er det en ren pengeinnbringende geskjeft, uten kunstneriske ambisjoner, som sikrer forfatteren økonomisk, men ofte foregår oversetterskapet i samspill med forfatterskapet. De litterære potensialene man møter som oversetter i kontakt med ny og fremmed litteratur, bidrar til å utvide det rommet man skriver sin egen litteratur i, og den skjerpede språklige bevisstheten man oppøver seg som oversetter, kan øke presisjonen i skrivearbeidet. Og av og til går også påvirkningen den andre veien, idet en forfatters særegne stilistiske gemytt preger språket i oversettelsen.


Da Lydia Davis i år mottok Man Booker International Prize for sitt forfatterskap, som særlig består av stilistisk kresne fortellinger, uttalte hun at hun regnet prisutdelingen også som en anerkjennelse for sitt virke som oversetter. Lydia Davis skiller mellom oppdragsoversettelse og litterær oversettelse, og hennes arbeid med de franske forfatterne Marcel Proust, Michel Leiris og Maurice Blanchot er utvilsomt eksempler på det siste. Davis har selv sagt at hun ble trukket mot Blanchot utfra et ønske om å bruke hans stil og litterære tenkemåte i egen skriving. På årets siste Oversatt aften møter vi litteraturviter Marius Wulfsberg og Davis’ norske oversetter Johanne Fronth-Nygren, som skal snakke om henholdsvis Lydia Davis’ virke som oversetter og som forfatter, om forholdet mellom de to praksisene, og også om oversettelsen av Lydia Davis’ fortellinger til norsk i bøkene Det hun visste (utgitt 2011), Kuene (2013) og den kommende samlingen Can’t and Won’t (2014).


Se også Johanne Fronth-Nygrens innlegg om Lydia Davis HER.

Ingen kommentarer: