mandag 12. september 2011

Flerstemt, litterært oversetterkurs

Høsten 2011 arrangerer Norsk oversetterforening en ny runde av kurset Flerstemt.

Kurset i skjønnlitterær oversetting er rettet mot deltakere fra språk der det er et underskudd på oversettere, i hovedsak ikke-vestlige språk. Det har lenge vært et uttalt kulturpolitisk ønske at det oversettes litteratur fra språkområder utenfor de store verdensspråkene. Dette har imidlertid (blant annet) blitt vanskeliggjort av mangelen på kvalifiserte oversettere. For å bøte på dette problemet, og for å redusere antallet sekundæroversettelser, satte Norsk oversetterforening i samarbeid med Norsk kulturråd og lingvistisk institutt ved UiO i gang Flerstemt i 2003. Kurset har vært gjennomført i tre omganger med litt forskjellig innhold og oppbygning hver gang. Siste runde ble evaluert i 2010, og det nye kurset bygger på erfaringene fra denne evalueringen. Det er besluttet at kurset høsten 2011 skal være rettet mot språkene vietnamesisk, hindi og BSK (bosnisk, serbisk, kroatisk).
Mer informasjon og påmeldingsskjema finnes HER. Fristen er 15. september.

Ingen kommentarer: